Hermiston AA Meeting Info

Hermiston AA Meeting Details

Name:
The Herd Women's Meeting
Town:
Hermiston
Location:
United Methodist Church Hermiston
191 E Gladys, Hermiston, Oregon
Schedule:
Every week on Wednesday
Time:
6:30 pm
Attributes:
   Open
   Women's Meeting