Hermiston AA Meeting Info

Hermiston AA Meeting Details

Name:
The Bridge (Spanish)
Town:
Hermiston
Location:
Hermiston Catholic Church
565 W Hermiston Ave, Hermiston, Oregon
Schedule:
Every week on Monday Thursday
Time:
7:00 pm
Attributes:
   Open
   Spanish